Optima

Personcertifikat för vattenisolering

Kursarrangör: OptimaPlus Ab, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Tidpunkt: 16.3, 17.3, 23.3 & 30.3.2020, kl. 17:30 - 21:30

Plats: Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad

Utbildare: Johan Sulkakoski

Kursens omfattning: teori och praktikövningar 15 h fördelade på 3 kvällar. Teoriprov 1 h, ordnas dagtid efter genomgången teori. 6-8 h arbetsprov och kvalitetsmätning på våtrumsobjekt som omfattar både golv och väggar. Arbetsprovet utförs på kursdeltagarens arbetsplats.

Kursprogram:

Teori och praktikövningar
- Grunderna i våtutrymmens byggnadsteknik
- Vattenisoleringens och ytmaterialets funktion och funktionsförutsättningar
- Bestämmelser och direktiv som rör våtutrymmen
- Våtutrymmens konstruktioner, ritningar och arbetsbeskrivningar
- Vattenisoleringens och underlagets kvalitetsmätning
- Golvbrunnar och genomföringar
- Genomförande i praktiken. Övningar med strykbara vattenisoleringar

Arbetsprov och kvalitetsmätning på våtrumsobjekt som omfattar både golv och väggar
- Arbetets planering och arbetsutförande
- Kvalitetsmätning av resultat: täthetsprov, dragprov och mätning av skikttjocklekar.

Målgrupp: kursen riktar sig till personer som har erfarenhet från byggnadsbranschen eller lämplig utbildning och som specialiserat sig på plattsättning och vattenisolering. För att erhålla certifikatet krävs minst 3 års arbetserfarenhet från byggnadsbranschen eller motsvarande kunskaper och färdigheter.

Målsättning: ge kursdeltagarna sådana färdigheter att personen kan utföra vattenisolering av våtutrymmen utgående från dagens krav och bestämmelser. De som blivit godkända från teoridelen, skriftliga provet och arbetsprestationen kan ansöka om Eurofins personcertifikat för strykbara vattenisoleringar.

Eurofins Expert Services övervakar och beviljar produkt- och personcertifikat i samråd med representanter för försäkringsbolagen och byggnadsindustrin.

Kursavgift: 330 € + mervärdesskatt 24%. I priset ingår teori, teoriprov, material och kaffe.
För arbetsprovet debiteras 220 €/gång + mervärdesskatt 24 %. Kilometerersättningar till och från arbetsplatsen tillkommer.
Överstiger avståndet till arbetsplatsen 50 km debiteras ersättning för körtiden.

Anmälan: Senast 1 vecka före kurs till Optima, Leena Svenlin tfn 044-7215 266, leena.svenlin@optimaedu.fi.

Annullering: Deltagandet kan annulleras senast dagen före kurs. För icke annullerad kurs debiteras halva kurspriset.


Förevisning av Kiilto Kerasafe hålls måndagen den 16.3.2020, kl. 17:30 - 21:30.
Dagen räknas som en uppdatering. 
Avgift: 50 €/person + 24 % moms.

 

 

 

Sök till Optima

Läs mera

Nytt läroavtal

Fyll i här